Ареал виду: Acer platanoides L.

Тип карти

Фізична Політична Космічна Екологічна Кліматична